Våra värden

Unika värden

Våra värden är, och kommer alltid att vara, nyckeln till vår framgång - igår, idag och imorgon

Kvalitet

Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Våra kunder är upptagna människor som måste kunna lita 100% på kvaliteten i våra leveranser och på den service vi tillhandahåller. Vi skapar lugn och ro i deras vardag genom att se till att alla leveranser, oavsett storlek, lever upp till deras förväntningar. Vi har en policy, att inte avsluta ett jobb förrän kunden är helt nöjd.

Trovärdighet

Vi vill förstå våra kunders verksamhet - deras behov, deras utmaningar, deras möjligheter - bättre än någon annan i branschen. Först när vi fullt ut förstår detta kan vi utveckla och leverera de verktyg och lösningar som säkrar deras framtida framgång. Och vår.

Öppenhet

Vår inställning till marknaden och våra kunder kännetecknas av öppenhet. Vi lyssnar innan vi talar. Vi tänker på våra kunders behov och önskemål innan vi tänker ut vilka lösningar som är de rätta. Vi är alltid öppna för att skapa en skräddarsydd lösning som klart adresserar och löser behoven hos varje individuell kund. Vi betraktar våra kunder som våra partners, medspelare och medutvecklare.

Innovation

Innovation är avgörande för fortsatt framgång för oss som företag, för våra medarbetare och för våra samarbetspartners. Det innebär att vi alltid går i bräschen för branschen. Och det är hälsosamt för vår verksamhet. Därför främjar och uppmuntrar vi innovation i allt vi gör och i alla delar av organisationen. Vi vet att de bästa idéerna kan komma från de mest oväntade platserna och de svagaste rösterna. Vi strävar efter att varje idé ska höras och utvärderas med ett öppet sinne.

Omsorg

Esoft är ett företag i tillväxt; många av oss spenderar mer tid med våra kollegor än vi gör med vår egen familj. På Esoft ser vi detta som ett ansvar. Medan vi inser att det oundvikligen uppstår utmaningar och frustrationer för oss alla då vi under hektiska dagar ska arbeta tillsammans och skapa nya lösningar, är vi fast beslutna att skapa en arbetsmiljö och kultur där alla behandlas lika och med respekt, och med lika möjlighet till personlig och professionell utveckling. Vi klarar utmaningarna genom engagemang, vänlighet och noggrannhet. Om vi bara bryr oss om varandra, kan vi bry oss ännu mer om våra kunder.

Passion

På Esoft drivs vi av vår passion för vårt arbete och de lösningar och resultat vi skapar tillsammans. Det är lågan i oss som gör att vi aldrig är nöjda med det näst bästa, utan istället får oss att ta alla utmaningar med en positiv inställning och en drivkraft att alltid leverera ett förstklassigt professionellt arbete. Det är vår passion som gör att vi i alla situationer anstränger oss extra för både våra kunder och våra kollegor.

Intresserad av att jobba på Esoft?